Ankara’da Zamlara Karşı Protesto

0
484

Ankara’da emek ve meslek örgütleri ardı arkası kesilmeyen zamlara, hayat pahalılığına ve savaş politikalarına karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ankara Ulus Meydanı’nda yapılan açıklamaya Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ankara Bölge Temsilciliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) katıldı.

“Savaş krizin faturasını daha da büyütecek”

Eylemde “Halkın Cebinen Elinizi Çekin, Zamlar Geri Alınsın!” ozaliti açılırken, basın metnini ise ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut okudu. Bulut, AKP-MHP iktidarının son dönemdeki savaş politikalarının krizi daha da derinleştireceğine dikkat çekerek “Son aylarda, ulaşımdan elektriğe, doğal gazdan çaya şekere üst üste zamlar yapılmıştır. AKP-MHP iktidarının ciddi bir mali kriz içine sürüklendiği açıktır. Bu yılın ilk altı ayında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, bütçe açığı 79 milyar Tl’dir. Hükümetin yarattığı ve hazineye yüklediği borçların faizleri bile ödenemez hale gelmiştir. Tüketim maddelerine bindirilen vergiler ve zamlar emekçiyi, işçiyi ezmiştir” dedi.

“Krizin faturası emekçiye…”

Bulut, krizin faturasının işçiye, emekçiye ve emekliye ödetilmeye çalışıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“22 Ağustos 2019 tarihinde büyük bir tiyatro sahneye konulmuş, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi‘nde milyonlarca emekçinin hakkı sarı sendikalar ve hükümet iş birliğiyle iç edilmiştir, hiç edilmiştir. Kamu emekçilerinin ücretlerine 2019 yılında yüzde 12, 2020 yılı için ise yüzde 8 zam yapmayı reva görenlere buradan sesleniyoruz. Sizin açıkladığınız enflasyon rakamları sahtedir ve bunu kendi ödeneklerinize, maaşlarınıza yaptığınız zamlardan anlamak kolaydır. Kendi gelirlerine, ödeneklerine, örtülü ödeneklerine yüzde 50 üzerinde zam yapanlar halka açlığı, yoksulluğu dayatmaktadır. Kendileri israf içinde olup yetim hakkı yiyenler, bütçeyi hortumlayanlar yüzde 99’luk halk kitlelerine şükretmeyi tavsiye etmektedir.”

“Krize karşı talepler”

Açıklamada krizin faturasını ödememek için emekçilerin talepleri şöyle sıralandı:

“-Son 15 yılın zamları karşısında eriyen ücretlerin acilen telafi edilmesi öncelikli talebimizdir.
-Kamu kurum ve kuruluşlarında liyakatsiz, yandaş ve israfa yol açan yönetim anlayışı derhal terk edilmeli ve kanun dışı harcamalar idarecilere rücu edilmelidir.
-Tüm emekli aylık ve gelirlerinin derhal asgari ücret düzeyine çıkarılması gerekir. Asgari ücretin altında emekli aylığı ve geliri olmaması için yasal düzenleme yapılmalıdır. Emekli aylık ve gelirlerine sadece enflasyon değil milli gelir artışı da dikkate alınarak zam yapılmalıdır.
-Eğitim, sağlık ve benzeri kamusal hizmetlerden alınan bedeller arttırılmamalı, bu bedeller kaldırılarak eğitim, sağlık tümüyle ücretsiz olmalıdır. Varlık fonu, Kredi Garanti fonu, Savunma Sanayi Fonu gibi kamuoyu denetimi dışına ‘kaçırılmış’ uygulamalar sonlandırılmalı ve derhal kamuoyu denetimine açılmalıdır. Kamusal hizmet ve üretim alanında istihdam oluşturulup işsizlik önlenmelidir. İşsizlik sigortası fonu sadece işsizlere aittir, bu fonun yağmalanması durdurulmalıdır.
-Vergideki adaletsizliğe son verilmeli, çok kazanandan çok vergi alınan, asıl olarak karın/rantın/faizin vergilendirilmesine dayanan bir vergi sistemi kurulmalıdır. Türkiye’nin en büyük şirketlerinin, en zengin ailelerinin, partili/yandaş patronların vergi borçlarını büyük oranda sıfırlayan kararların derhal iptal edilmesini istiyoruz.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.