Ataşehir Belediyesi’nde İşten Çıkartmalara Karşı Oturma Eylemi

0
866

Ataşehir Belediyesi’nde işten çıkarmalarla ilgili basın açıklaması yapıldı, oturma eylemi başlatıldı.

Ataşehir Belediyesi’nde gerekçesiz şekilde işten çıkarılan sendika temsilcileri Melike Şahin ve Alişan İpşiroğlu’nun işlerine iade edilmeleri için saat 12.00’da belediye binası önünde basın açıklaması yapılarak oturma eylemi başlatıldı.

Sendika temsilcileri geçtiğimiz cuma günü telefonla aranarak iş akitlerinin feshedildiğini öğrenmişlerdi. Genel-İş temsilcisi Melike Şahin SGK’nın gerekçesiz kod olarak bilinen 4 kodu ile işten çıkartıldığının kendisine iletildiğini belirtmişti.  Şahin işten çıkartılmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

“Ataşehir Belediyesi’ndeki işimden, 04.10.2019 tarihinde sgk 04 kodu ile (işverenin mevcut sözleşmeyi tek taraflı hiçbir gerekçe göstermeden fesh etmesi) işten çıkarıldım. Hırsızlık yapmadım, onursuzluk yapmadım, iş barışını bozacak hiçbir davranışta  bulunmadım, hakkımda tutulmuş tek bir tutanak yok. DİSK GENEL-İŞ sendikasında örgütlendiğimizden bu yana, haklarımız için üzerime düşen görevi yerine getirmek için mücadele ettim. Bu benim için bir onurdur. Hem işyerindeki görevimi hem de Temsicilik görevimi layıkı ile yerine getirmek için çalıştım.

Toplu sözleşmemizdeki madde 14-15 e rağmen iş aktim sonlandırıldı. Bu hepimizi ilgilendiren bir durum. Şu anda görünen 2 işçi arkadaşın işten çıkarılmış olması ama bu direnişte hepimiz özneyiz.”

DISK/ Güvenlik-Sen baş temsilcisi Alişan İpşiroğlu ise bir süredir işçi haklarıyla ilgili verdikleri mücadeleden dolayı işine son verildiğini belirtmişti. İpşiroğlu yapılan basın açıklamasında şunları belirtti.

”Ataşehir Belediyesi Günvelik-Sen baş temsilcisiyim. Burada hakkımdaki iddialar basit şeyler. Erken çıktın gibi ki böyle bir durum yok. Ben görevimi teslim ettim, anonsumu verdim, öyle çıktım. Bunu benimle birlikte mesaide olan tüm güvenlik arkadaşlarım biliyorlar, güvenlik amiri de dahil. Çamur at izi kalsın mantığı. Basit şeylerle bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Bazı taleplerimiz oldu. Verilmeyen, eksik ödenen paralarımız vardı. Çalışma ortamımız, şartlarımız iyi değildi. Bunlarla ilgili taleplerde bulunduğumuz için bize böyle bir yaptırım uyguladılar, işten çıkardılar. İşten çıkarmalar bizi yıldıramaz.”

Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası Şubesi’nin çağrısıyla yapılan basın açıklamasına çeşitli belediyelerden işçiler, Disk yetkilileri ve emek örgütleri de katılım sağladı.

Yapılan basın açıklamasında sendika yetkilisi şunları söyledi.

”Ataşehir Belediyesi’nde de yaklaşık 1 yıldır taşeron arkadaşlarda örgütlüyüz ama burada işveren baskısı hiçbir zaman eksik olmadı. Daha düne kadar maaşlarımız eksik yatmıştı.

Maaşlarla ilgili bilgilendirme yapmak için toplantılar yaptık, birim birim gezdik, dolaştık, bildiriler dağıttık. Tam da bildirilerin dağıtımı esnasında Baştemsilci olarak görev yapan Melike Şahin isimli kadın arkadaşımız, bildiri dağıtımı mazeret gösterilerek 4 koduyla (kamuda işveren tarafından iş akdinin tek taraflı, hiçbir gerekçe sunulmadan fesih edilmesi) feshedildi. Ama biz şunu söylüyoruz. Biz Ataşehir Belediyesi ile bir toplu sözleşme imzaladık ve sözleşmede disiplin maddemiz var. Disiplin maddesinde ceza cetveli var. Bunun karşılığında ne ceza verilmesi gerekiyorsa onun verilmesi lazım. Tek taraflı fesih, kesinlikle bizim sosyal demokrat bir belediyeden kabul edeceğimiz bir tavır değildir, bunu kabul etmiyoruz. Burada direnişimizi başlattık. Ne olursa olsun sonuna kadar kadar direnişimizi devam ettireceğiz.”

Yapılan basın açıklamasının ardından işçiler oturma eylemine başladılar. İşten çıkartılan iki emekçi, işlerine dönene kadar kararlı şekilde direnişlerini sürdüreceklerini belirtiyorlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.