Bağımsız Made-İş’den Soma’da yürüyüş: Direne direne direnişle zafere!

0
135

Soma’da tazminat mağduru maden işçileri bugün Bağımsız Maden-İş öncülüğünde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Soma Kaymakamlık Meydanı’nda toplanan işçiler, “Birleşe birleşe kazanacağız” dedi.

Kaymakamlık önünde açıklama yapan Bağımsız Maden- İş Yönetim Kurulu, “Soma Kömürleri A.Ş. ve sarı sendika ortaklığı ile gasp edilmeye çalışılan tazminat haklarımıza ve bu gaspa göz yuman siyasilere karşı yaklaşık 1 senedir her türlü zorluğa rağmen inatla sürdürdüğümüz mücadelemiz sonucu başarılar elde ettik ve en azından Eynezle ilgili tazminatlarımızın bir kısmını vermek zorunda kaldılar” dedi.

“Maden işçisinin tek kuruşunu patronların cebinde bırakmayacağız!” diyen Bağımsız Maden-İş’in yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

“14 Şubat 2020 tarihinde Cuma günü Ankara’da Enerji Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü, TKİ Hukuk İşleri avukatları arasında gerçekleştirdiğimiz toplantıda tazminat ödemelerinde yaşanan sorunlar aktarılmış aşağıda belirttiğimiz konularda görüş alışverişinde bulunulmuş bazı konularda yaşanan sorunlar giderilmiş bazı sorunlarla ilgili ortak çözümler üretilememiştir:

  • Geventepe ocağı kapandığında kesintisiz olarak Eynez ocağında işlerine devam eden ve Eynez ocağında çıkışları verilen işçilerin sadece Eynez’deki değil tüm çalışması üzerinden tazminat ödenmesi yapılmasında israr etmemize karşın bu sorun çözülememiş sadece Eynez ocağında çalışma döneminin ödemesi yapılacağı ifade edilmiştir. Bu konu üzerinde çalışmalar devam edecektir.
  • Maden işçilerinin bazılarına yapılan ödemelerin eksik yapıldığı, eksik faiz işletildiğine ilişkin şikayetler konusunda uygulanacak faiz türü vs konusunda mutabık kalınmıştır. Eksik veya yanlış ödeme yapıldığının tesbit edilmesi halinde varsa sorunların düzeltilebileceği kararlaştırılmıştır.
  • Katliamdan önce askere gidiş veya benzer bir sebeple işten çıkan ve sadece Eynez’de çalışmış işçilerin başvurması halinde ödemelerinin yapılabileceği belirtilmiştir. Ödeme yapılması için sadece TKİ’ye karşı açılmış olan dava varsa davadan feragat edilmesi, Soma Kömürleri’ne karşı açılmış davalardan hicbir şekilde feragat istenmeyecektir.
  • Atabacası, Işıklar ve Uyar Madencilik mağdurları için TBMM’de yasal düzenleme yapılması konusunda mecliste grubu bulunan tüm partilerle görüşmeler yapılmış ve tüm partilerden söz alınmıştı. Bu sürecin takipçisiyiz ve asla çözüm üretilmeden mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bir kere daha belirtiyoruz ve bu konu ile ilgi somut gelişmeler olduğunda sendikamız tarafından bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.
  • TKİ tarafından imzalatılan ibranamelerin bir sureti kesin olarak arkadaşlarımıza verilecektir. Bir eksiklik ve yanlışlık var ise bu durum düzeltilecektir.
  • Biliyoruz ki mücadele etmek, sokağa çıkmak, hakkımızı hukukumuzu ısrar ve inatla talep etmek gerçek çözüm yoludur. Bir kez daha duymayan kulaklara duyuruyoruz görmeyen gözlere göstermeye çalışıyoruz , hep birlikte tüm maden işçisi kardeşlerimizi sokakta, ayakta, tetikte olmaya çağırıyoruz.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.