Mondros gibi düzenleme: Erdoğan İstanbul Boğazı’na el koyuyor

0
502

İstanbul Boğazı’nın yetkileri AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a devrediliyor.

İstanbul Boğazı’nda İBB’ye ait olan yetkiler, yeni yapılacak düzenlemeler ile Cumhurbaşkanı’na devredilecek. Cumhurbaşkanı, başkan, yönetici ve üyelerini kendisinin belirleyeceği kurullar vasıtası ile İstanbul Boğazı’na ilişkin kararlar verecek.

Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre İstanbul Boğazı ile ilgili planlama, izin ve denetim yetkileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulacak kurullara devrediliyor.

Düzenlenen yasa tasarısı kabul edilir ise İstanbul Boğaz’ı ile ilgili tüm yetkiler Cumhurbaşkanı’na devredilecek. Taslakta yer alan düzenlemelerin bazıları ise şu şekilde:

*İmarda yetkili olan Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü kaldırılacak. Müdürlük İBB’nin denetiminde. Kaldırılan kurumların yerine Boğaziçi Başkanlığı ile Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurulları gelecek.

*İki ayrı kurulun üyelerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan atayacak. Boğaziçi Başkanlığı’na, boğazlarda parselasyon planı, arazi düzenlemesi trampa, kamulaştırma, ihdas, alan düzeltme, cins değişikliği, taksim, terk yetkisi verilecek.

*“Siluet geçiş alanları” yoluyla Boğaziçi sayılan yerler genişletiliyor. Boğaziçi su yolları, dolgu alanları, sahil şeridinde veya gerisinde kalan su yolları da ekleniyor.

*Bekçi kulübesi, büfe, çay ocağı ile sınırlı olan yapılaşma izni kafeterya ile açık sosyal, kültürel ve spor tesisleri de eklenerek genişletiliyor.

*Orman statüsünü belirleme yetkisi de Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’ndan alınıyor. Tahsis ve kullanım hakkı da içinde belediye temsilcilerinin de yer aldığı Boğaziçi İmar İdare Heyeti yerine Tarım ve Orman Bakanlığı’nca kararlaştırılacak.

*İmar planında yeşil alan belirleme yetkisi de belediyeden alınarak Boğaziçi Başkanlığı’na bırakılıyor.

*İBB’ye ait olan bölgedeki yapıların denetimi yetkisi de Boğaziçi başkanlığı ile ilçe belediyelerine bırakılıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.