Ulaştırma Bakanlığı Haydarpaşa İhalesi İçin İBB’yi Uygun Bulmadı

0
679

TCDD, tarihi Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Garı’nın kullanılmayan depo sahaları bölgesini “kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere” kiralamak için 4 Ekim’de ihaleye çıkacağını duyurmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da söz konusu ihaleye katılacaklarını açıklayarak “Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı ihaleye çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tümüyle almak için ihaleye gireceğiz. Harem’e Haydarpaşa’yı da katarak kültürel alan oluşturarak bayram kutlamasının eksenini orada kurmak istiyoruz.” demişti.

Ancak İBB’nin ihaleye katılmasına karşı çıkan Ulaştırma Bakanlığı, “Belediye ile ihalede yarışmak, diğer katılımcılarda caydırıcı etkisi olacak ve ihaleye katılımı azaltacaktır.” açıklamasını yaptı.

Sözcü’de yer alan haberde, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, İmamoğlu’nun ihaleye katılma beyanı üzerine açıklama yaparak, İBB’nin ihaleye katılmasının uygun olmadığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, “Söz konusu ihale şartında, ‘ihale sonrasında işletme için gerekli olan iş yeri açma ve işletmek için tüm izinleri ve ruhsatlarını yüklenici firma kendisi alır’ maddesi yer almaktadır. Bu nedenle İBB’nin veya iştiraklerinin böylesine bir ihaleye girmesi durumunda; ihale sonrası su, doğal gaz bağlatılması gibi işlerin Büyükşehir Belediyelerinde, iş yeri açma ve işletme izinlerinin ise İlçe Belediyelerinden alacakları için belediye ile ihalede yarışmak, diğer katılımcılarda caydırıcı etkisi olacak ve ihaleye katılımı azaltacaktır. İhalenin olmazsa olmaz kuralı olan rekabet ortamı sağlanamayacaktır. Oysa sözü edilen ihalede maksat, mülk sahibi olan idareye gelir sağlamak ve kültür sanat etkinliklerine imkân oluşturmaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasına rağmen İBB’nin 4 Ekim günü ihaleye girerek teklif vereceği öğrenilirken, İBB Sözcüsü Murat Ongun, bakanlığın açıklamasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Ongun konuyla ilgili şunları söyledi: “Ulaştırma Bakanlığınca yapılan açıklamada İBB ya da iştiraklerinin ihaleye girmesinin ihalede rekabet ilkesini zedeleyeceği iddia ediliyor. Tam tersine; yapılan bu açıklama 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 2. maddesinde yer alan ihalelerin ‘açıklık ve rekabet ilkelerine’ aykırılık oluşturmaktadır. Kamu tüzel kişiliğine haiz olan Büyükşehir Belediyemiz ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi iştiraklerimiz serbest iradeleri ile ihale şartnamesinde belirtilen şartları taşımaları halinde ihaleye girmelerinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Yapılan açıklama ile varılan hukuki niteleme ancak bir yargı merciinin varabileceği nitelikte olup ihaleyi yapan idarece yapılması açıkça hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Hem ihale hukuku açısından hem de genel hukuk kaideleri bakımından yapılan açıklama bir hukuk devletinde olmaması gereken talihsiz bir açıklamadır. Bu açıklamanın motivasyonu nedir bu da merak konusu.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.