1980’den 2019’a: Darbeciler İş Başında!

0
995

39 yıl önce bugün bir grup cuntacı general önderliğinde 12 Eylül askeri darbesi gerçekleştirildi. 12 Eylül, emperyalizmin işbirlikçi generalleri eliyle Türkiye işçi sınıfı ve ezilenlerinin yükselen direniş çizgisini kırmak için hayata geçirilmiş bir projeydi. Bu emperyalist proje, başta devrimciler olmak üzere sistem için tehdit yaratan tüm kesimleri hedef aldı. Halkta 80 öncesi güçlenen yurtsever ve devrimci anlayış, dinci ve milliyetçi politikaların hedefi oldu. 12 Eylül ve sonrasında geliştirilen neo-liberal politikalar bir yandan insan ilişkilerinde yozlaşmaya yol açarken öte yandan da siyasal ve ekonomik anlamda ülkeyi emperyalizmin kayıtsız şartsız hizmetine sokmanın planlarını yapıyordu. 2002 yılında AKP, bu planlar doğrultusunda iktidara geldi.

Bugün, aradan 39 yıl geçmesine rağmen darbenin izleri tüm canlılığıyla korunmaya devam ediyor. Faşist AKP iktidarı her türlü muhalif sesi susturmak için devletin tüm olanaklarını seferber ediyor. Muhalif siyasetçiler, gazeteciler tutuklanırken en ufak bir sokak muhalefeti de gözaltı ve işkence terörüne maruz bırakılıyor. 15 Temmuz darbe girişimi ve bu bahaneyle ardından devreye sokulan OHAL darbesi rejiminin yarattığı mağduriyetler hala tazeliğini ve yakıcılığını koruyor. Kısacası 12 Eylül’ün 39’ncu yılında Türkiye’de darbeci zihniyet hüküm sürmeye devam ediyor.

Bütün bu sermaye yanlısı, faşist saldırılara karşı 12 Eylül döneminde olduğu gibi günümüzde de mücadele devam ediyor. İş yerlerinde, okullarda, mahallelerde ve zulmün olduğu her yerde ilerici/devrimci kesimler zorbalığa teslim olmamak için fedakarca direniyor. Dün 12 Eylül faşizmine tereddütsüz direnme yolunu seçen Ömer’ler, Mustafa Özenç’ler, Erdal Eren’ler, Necdet Adalı’lar ve niceleri gibi bugün de durmadan ve yılmadan Türkiye işçi sınıfı, ezilenleri için çalışma mücadele etme zamanıdır.

39 yıl geçse de 12 Eylül’ün faillerinden ve ardıllarından hesap sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Türkiye’de emperyalizm yenilecek, direnen halklar kazanacak.

Odak Dergisi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.