AKP-MHP ortaklığıyla hazırlanan 4. Yargı Paketi Meclis’e geldi

0
174

AKP’nin 2019 yılında açıkladığı “Yargı Reformu Strateji Belgesi” kapsamında hazırladığı ve küçük ortağı MHP’nin de katkılarını aldığı 4’üncü Yargı Paketi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

4. Yargı Paketini Meclis Başkanlığı’na sunduklarını açıklayan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “4’üncü Yargı Paketi’yle toplam 4 kanunda değişiklik yapıyoruz. 27 maddeden müteşekkil bir kanun.” dedi.

Pakette yer alan “Israrlı takip” suçunun nitelikli suç kapsamına alınması maddesi, pek çok kişiyi ithamlarla karşı karşıya bırakacağı ve husumete yol açacağı gerekçesiyle paketten çıkarıldı.

Düzenlemeler arasında yer alan ve eleştirilere sebep olan “soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek somut delillerin bulunması halinde, avukatların müvekkilleriyle görüşmesinin bekletilmesi” maddesi ile birlikte söz konusu yargı paketinde öne çıkan bazı maddeler ise şunlardı:

*İdarenin cevap süresi 60 günden 30 güne indiriliyor.

*Boşandığı eşe karşı işlenen suçlar ağırlaştırıcı neden olacak.

*Tebligatlar, dosyada varsa tüm taraflara ayrıca telefon, telgraf, e-posta gibi yollarla da bildirilecek.

*İfadesi alınmak amacıyla yakalan kişi mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde belirtilen tarihte ilgili yargı merciinde olacağını taahhüt ederse her yakalama emri için bir kez geçerli olmak üzere Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakılması emredilebilecek. Kişi taahhüdünü yerine getirip yargı merciine gitmezse bin lira idari para cezası verilecek.

*Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi; kuvvetli suç şüphesinin “Somut dellillere” dayanmasına bağlı hale getiriliyor.

*Tutuklama kararlarında Adli Kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren deliller somut olayda gösterilecek ve kararda yer alacak.

*Şüpheli veya sanığın Adli Kontrol yükümlülüğünün devam edip etmemesine en geç 4 ayda bir soruşturma evresinde cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh ceza hakimi, kovuşturma evresinde ise re’sen mahkemece karar verileceği hüküm altına alınıyor.

*Adli Kontrol altında geçecek süre ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen işlerde en çok 2 yıl olarak belirleniyor. Bu süre zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek bir yıl daha uzatılabiliyor.

*Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına giren işlerde ise Adli Kontrol süresi en çok 3 yıl. Bu süre zorunlu hallerde gerekçesi de gösterilerek uzatılabilecek. Uzatma süresi de toplamda 3 yılı geçemeyecek.

*Terör suçlarında ise bu uzatma süresi en çok 4 yıl olacak. Bu düzenlemede yer alan süreler çocuklar bakımında yarı oranında uygulanacak.

*Adalete daha kolay erişim amacıyla iddianameye ilişkin bilgiler ve duruşma tarihi sanığa ayrıca telefon, fax, elektronik posta gibi araçlarla bildirilecek. Bu bildirim ayrıca suçun mağduruna ve şikayetçiye de aynı usulle yapılacak.

*Hakim adayları ve stajyer avukatlar Anayasa Mahkemesi’nde staj yapabilecekler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.