Bir Kitap: Devrimci Eğitim ve Devrimci Ahlak M. İ. KALİNİN

0
842

Mihail İvanoviç Kalinin 1875’te yoksul bir ailenin çocuğu olarak gelir dünyaya. Ekonomik şartlar çocukluğunu yaşamaya izin vermez. Elinde bulunan en değerli ‘meta’sını, yani emek gücünü sunar pazara. Ve böylelikle hayat denilen kavgaya girer.

İşçilik yaşamı yönünü belirlemede çok önemli rol oynar. Devrimciliğiyle sivrilip öne çıkmada tereddüt etmez. Bulunduğu alanın partili işçisidir artık. “Ustalaşır biraz daha biraz daha/ taşı kırmakta/ dostu düşmandan ayırmakta… “ ve lüverinden çıkmış mermi gibi ilerler hedefine. Mücadele içerisinde Ekim Devrimi’ni karşılar. Devrimin inşasında, iç savaş yıllarında devrim karşıtlarına, faşist çetelere ve Hitler faşizmine karşı özellikle gençliğin örgütlenmesi ve bilinçlenmesinde önemli sorumluluklar üstlenir.

Mihail İvanoviç Kalinin, “bir devrimcinin emekliliği olmaz” sözünü haklı çıkartanlardandır. Ülkesini bir uçtan bir uca dolaşır. Sayısız kez konferans ve toplantılara katılır. Makale ve yazılar yazar. 74 yıllık yaşamında sergilediği pratik, söylenenleri haklı çıkarır niteliktedir.

Kalinin’in “Devrimci Eğitim Devrimci Ahlak” kitabı, değişik zamanlarda yapmış olduğu konuşmalardan ve yazmış olduğu makalelerden oluşmaktadır. Kitabından bıkıp usanmadan eğitimli ve ahlaklı bir gençliğin önemine vurgu yapar. Temiz bir toplum inşasının buradan geçtiğini bilmektedir Kalinin. Gençliğe, genç kişilere özgü olan şeyler nelerdir? diye başlar kitabına. Genç bir devrimciyi sıradan bir yaşlıdan ayıran şey nedir? diye devam eder ve gençliğin, genç olmaktan kaynaklı meziyetlerini kendi üslubunca anlatır.

Gençliğin manevi niteliklerinin diğer insanlardan farklı oluşunu, kavrama yeteneğinin olağanüstü oluşunu, insan yaşamında gençlik dönemlerinin unutulmaz güzellikler içerdiğini ve adeta hafızaya kazındığını, edinilen şeylerin kolay unutulur cinsten olmadığını vurgular.

Yaşadığı topluma yararlı olacak gençliğin olay ve olgulara marksistçe yaklaşıp çözümler üretmekten geçtiğini anlatmaktır bütün derdi.

“Gençlik çağının özelliği, idealist coşkuları ta içinde duymasıdır” derken; ülkesinde olup biteni yüreğinde duymaktır bunun diğer adı.

Kalinin’in “Devrimci eğitim Devrimci Ahlak” kitabı, ekim Devrimi ve Hitler faşizminin Moskova kapılarına dayandığı yılları kapsamaktadır. O nedenledir ki, Kalinin’in konuşmalarında sık sık “yurt savunması” na vurgu yapmaktadır. Hitler faşizmini yenmenin yolunun “feda” ruhundan geçtiğini anlatmaktır bütün meramı.

Kalinin’in kitabı, 1925-1946 yıllarını kapsamaktadır. Doğal olarak o dönemin ruhunu yansıtmaktadır. Kitaba dair değerlendirmeler, o günün koşulları gözetilerek yapılmalıdır.

15.08.2019
Sinan Tepe
2 No’lu F Tipi Cezaevi. C8-91 Kocaeli

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.