Boğaziçili akademisyenler eylemlerinin 75’inci gününde de sırtlarını kayyım rektöre döndü!

0
106

Boğaziçili akademisyenler, eylemlerinin 75’inci gününde de sırtlarını kayyım rektöre döndü. 

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, Melih Bulu’nun rektör atanmasına karşı başlattıkları protesto nöbetinin 75’ncisini gerçekleştirdiler. Güney Kampüs’teki rektörlük binasına bir kez daha sırtlarını dönen öğretim üyeleri, daha sonra basın açıklaması gerçekleştirdi.

Öğretim üyeleri tarafından okunan açıklama şöyle: 

“13 Nisan Salı, gayrimeşru rektör atamasın karşı başlattığımız direnişin yüzüncü günüydü. Kararlı ve uzun vadeli direnişimizin bu önemli dönüm noktasını, tüm Boğaziçi bileşenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen renkli bir şenlik ortamda yaşadık. Mezunlarımızın ve misafirlerimizin kampüse girişlerine konulan engellere, öğrencilerimizin hazırladığı afişlere el konulmasına rağmen 100. gün etkinlikleri, Boğaziçi Üniversitesi’nin çoğulcu, özgürlükçü ve yaratıcı sosyal ortamının canlı bir ifadesi oldu.

Gün boyunca öğretim üyesi ve öğrencilerin ortaklaşa gerçekleştirdiği atölyeler, performanslar ve konserlerle süren etkinlikler akşam yeryüzü iftarıyla son buldu. Direnişimizin 100. günü tüm baskılara, yaşanan tüm zorluklara rağmen Boğaziçi’nin gülen yüzünün, barışçıl, yapıcı ve kapsayıcı atmosferinin tüm bileşenlerince korunduğunu, ümitle ve kararlılıkla da korunacağını gösterdi.

Bizler kampüsümüzün canlı ve çoğulcu sosyal ortamını korurken atanmış rektörlüğün yıkmaya çalıştığı katılımcı yönetim kültürümüzü ve pratiklerimizi de yaşatmaya devam ediyoruz. Atanmış yönetim tarafından askıya alınmış olan Fen Bilimleri Enstitüsü seçimleri geçen hafta öğretim üyelerinin özgür inisiyatifiyle gerçekleştirildi. Öğretim üyelerimiz kendilerine dayatılan ve iradelerini çiğneyen, kurumumuzun oturmuş teamül ve demokratik geleneklerine ters düşen yönetici belirleme modelini kabul etmediler.

Yıllardır etkin bir şekilde uygulana gelen ve senatomuz tarafından kuralları tanınmış olan seçim sürecini işleterek, Sosyal Bilimler Enstitüsü örneğinde olduğu gibi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde de yeni müdürü belirlediler. Atanmış yönetimin üniversitemizin kurumsal bütünlüğüne ve gerçekleşmiş olan meşru seçim sürecinin sonuçlarına saygı duymasını bekliyoruz. Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı tüm bölüm mensuplarının özgür iradesiyle ve oy çoğunluğuyla seçilmiş olan Prof. Naz Zeynep Atay’ın enstitü müdürlüğüne atanmasını talep ediyoruz.

Bu bülteni kaleme almadan birkaç saat önce ise Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYOK) müdürü olarak Aysun Balkan’ın atandığını öğrendik. YADYOK hocaları ile hiçbir istişareye gerek görülmeden yapılan bu atama, bölümlere bildirilmesine rağmen YADYOK hocalarına hâlen resmen duyurulmadı. Okulumuzun temelini oluşturan YADYOK ve hocaları meselenin birincil muhataplarıdır. Onların iradelerine yapılan bu haksız müdahaleyi kınıyoruz.

Özerk ve demokratik üniversite mücadelemiz beşinci ayına yaklaşırken kurumsal bütünlüğümüzü korumaya, ve katılımcı ve çoğulcu kampüs hayatımızı geliştirmeye dair kararlılığımız ve umudumuz her geçen gün artıyor. Atanmış Melih Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez ve bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi’ne atanmış Selami Kuran’ın istifasını bir kez daha talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.