İzmir Barosu’nun Ardından Çok Sayıda Baro Yönetiminden Saray’a Rest!

0
680

İzmir Barosu’nun, Saray’daki adlî yıl açılış törenini boykot etme kararına diğer barolar da katıldı.

İstanbul, Muğla, Ordu, Adana, Aydın, Bursa ve Antalya Barosu yönetimleri de Yargıtay’a, Saray’daki açılış törenine katılmayacaklarını bildiren yazı yolladı.

İstanbul Barosu tarafından yapılan açıklamada, “Yargının kurucu unsuru olan savunmanın meslek örgütü olarak, yeni bir yargı yılının açılışında birlikte olmaktan kıvanç duyabilirdik. Ancak bu toplantının Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olması, Demokrasi, hukuk ve adalet adına bildiğimiz bütün öğretilerin reddi anlamına geleceğinden, davetinize icabet etmemiz mümkün olamayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Muğla Barosu da konuyla ilgili açıklamasını kamuoyuna duyurdu.

Muğla Baro Başkanı Avukat Cumhur Uzun’un imzası ile gönderilen yazıda, “2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreninin Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılıyor olması, bu anlayışa (yargının herkese eşit ve tarafsız olduğu) katkı sunmak yerine zarar verici olduğu değerlendirildiğinden, nazik davetinize icabet edemeyeceğimizi üzülerek bildiririz.” denildi.

Adana Barosu’nun kamuoyuna sunduğu cevap yazısında ise şu ifadeler yer aldı:

“Yargı Reformu Tanıtım toplantısına da Beştepe’ye davet edilmiştik, aynı nedenlerle Adana Barosu olarak katılmadık, yargı ve adalet konularındaki programlar yürütmeyi temsil eden, hatta demokratik olmayan şekilde tek adam rejimiyle tüm yetkileri elinde bulunduran partili Cumhurbaşkanı ev sahipliğinde yapılamaz. Adli yıl açılışı yargıyı temsil eden mercilerin binalarında ve ev sahipliğinde olmalıdır, hakim-savcı kuralarının Beştepe’de yapılması, yargı mensuplarının Cumhurbaşkanı salona geldiğinde ayağa kalkarak elleri patlayıncaya kadar alkışlamaları, yüksek yargı mensuplarının Cumhurbaşkanı arkasında çay kesmeleri vb. görüntüler ne kadar yanlışsa, adli yıl açılışının Beştepe’de yapılması da o kadar yanlıştır, kesinlikle kabul edilemez. Bu uygulama olsa olsa yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı olmadığının teşhiri olur, yurttaşın adalete olan güvensizliğini daha da arttırır.

Durum böyle iken ;

Bu adli yılın da en önemli sorunu, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının bir türlü sağlanamamış olmasıdır. Bu sorun çözülmeden, Türk Adalet Sisteminin ‘yönetilebildiğine’ dair tüm savlar temelsiz kalacaktır. 2019- 2020 Adli Yıl Açılış Töreninin Cumhurbaşkanlığı Kongre Kültür Merkezi’nde yapılıyor olması, bu anlayışa katkı sunmak yerine zarar verici olduğu değerlendirildiğinden, nazik davetinize ne yazık ki katılamayacağız.”

Ordu Barosu tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde yapılan anayasa değişikliğiyle çağdaş ve demokratik devletlerde en temel ilkelerden olan “Kuvvetler Ayrılığı İlkesi” yürütmeye aşırı şekilde güç kazandırmış olmakla birlikte yasama ve yürütme güç kaybetmiştir. Denge ve denetleme mekanizması yürütme lehine bozulmuştur. Yürütmenin yargı üzerindeki etkisi bilinen bir gerçektir. Yürütme doğrudan ve dolaylı olarak yargı erkini etkilemekte, yargı erki de doğrudan ve dolaylı olarak bu güce boyun eğmektedir.

Hukukun üstünlüğü bağımsız ve tarafsız olmayı, öyle gözükmeyi gerektirir. Yargının kurucu unsurları arasında sözde değil, özde eşitliği gerektirir. Adli yıl açılış töreninin bağımsız bir mekan yerine yürütmeyi temsil eden bir mekanda düzenlenmesi ve yargının asli ve kurucu unsuru olan savunma makamının üst örgütü olan Türkiye Barolar Birliği ile birlikte düzenlenmemiş olması gerekçeleriyle davetinize üzülerek icabet edemeyeceğiz.” denildi.

Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt imzasıyla yapılan açıklamada, kendilerine henüz Yargıtay Başkanlığı’nın davetinin ulaşmadığını ancak gelmesi halinde yanıtlarının belli olduğu belirtildi.

Aydın Barosu adına açıklama yayınlayan Bozkurt, “Avukatlık mesleğini tutuklu olduğu yerden çıkarıp, özgür bir şekilde yurttaşların savunma ve adil yargılanma hakkının hizmetine sunmak, ancak bağımsız ve başı dik bir duruş sergileyen savunma makamı ile mümkündür.

Baromuz, tarihinin, inandığı evrensel hukuk ilkeleri ile Cumhuriyet değerlerinin işaret ettiği yerde Adli Yıl Açılışı’nı gerçekleştirecektir ve o yer Saray olmayacaktır. Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.” dedi.

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun ise, davete katılmayacağını bildirdiği yazısında “Yargıya güvenin zaten sürekli zedelendiği bir toplumda, yargının yürütmenin himayesinde olduğu izlenimi ile şekilden öte anlam ve sonuçlar çıkan nazik ama Anayasa’da belirtilen yargının bağımsız ve tarafsız olması ilkesine aykırı bulduğumuz, yürütmeye ait bir mekandaki davetinize icabet edemeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.