Hamza Yalçın: Solda yeni bir kültür yaratmalıyız

0
553

Komün TV’de Yusuf Dağcı’nın hazırlayıp sunduğu “Sosyalist Gündem” programının bu haftaki konuğu Odak Dergisi Temsilcisi Hamza Yalçın idi. Programın başlığı ise “Devrimci Seçenek” oldu.

Programa bağlanan Yalçın öncelikle Odak’ın sözcülüğünü yaptığı politik hareketin kökenlerine dair bilgi verdi. Yalçın, Dev-Genç geleneğinden gelen hareketin doğuşunda soldaki grupçuluğa karşı bir mesafe olduğunu, solda birliği ilk başlarda Mahir Çayan çizgisindeki grupların birliği olarak gördüklerini ama zamanla bu görüşün Türkiye solunun direnişçi kesimlerinin birliği olarak genişlediğini belirtirken, Mihri Belli’nin hareketin kuruluşunda aktif katkısının olduğunu da ekledi.

Türkiye solunun mevcut durumu, Kürt Hareketi ve bölgedeki gelişmeler, sosyalist alternatif gibi konuların tartışıldığı programda Odak çizgisinin ileri sürdüğü “devrimci yenilenme” anlayışının ne anlama geldiği üzerinde de duruldu. Hamza Yalçın solda grupçuluğa, sekter eğilimlere ve benmerkezciliğe karşı alternatif yaratmak ve ezilenler için gerçek anlamda özgürlük oluşturabilmek için solda devrimci bir yenilenme hareketi yaratılması gerektiğini ileri sürdü. Yalçın, solda grupçuluğun reel sosyalizm dönemindeki süreçte Marksist hareketin genelinde teori ve politika haline getirildiğini söyledi.

Programda ayrıca Kürt Hareketi etrafında kurulan mevcut birlik ile Odak’ın solda birliğe bakışı gibi konular da tartışıldı. Kürt Hareketi ile kurulacak en sağlıklı ilişki için Türkiye solunun öncelikle kendi içerisinde bağımsız bir birlik oluşturması gerektiği aktarıldı.

Yalçın Odak’taki “‘Kemal’in Ordusu’, ‘İmam’ın Ordusu’ tartışmasına” adlı yazısı üzerinden sorulan soruya, TSK’nın 1940’ların sonu ve 1950’li yılların başından sonra işbirlikçi tekelci sermayenin ordusu olduğunu ve onun halkçı olmadığını, NATO’nun ordusu olduğunu belirtti. Yalçın buradan hareketle ülkemizin bağımsızlığının, Cumhuriyetin kazanımlarının ancak devrimci halk hareketi içinde oluşacak bir halk ordusu tarafından savunulabileceğini, bu taleplerin sahiplerinin devrimci mücadeleye katılması gerektiğini ifade etti.

Hamza Yalçın, Türkiye solunun kitle çalışmasında 3 temayı öne çıkarması gerektiğini belirtti. Bunların uzun süredir unutulmuş olan bağımsızlık; emekçilerin, ulusların, milliyetlerin, kadınların, çocukların, engellilerin ve tüm cinsiyetlerin demokratik hak ve özgürlüklerini temel alan demokrasi; son olarak ise dayanışma olması gerektiğini ifade etti. Solun bağımsızlık, demokrasi ve dayanışma üzerinde durarak güç biriktirebileceğini aktardı. Demokrasi içerisinde bir talep olan laiklik talebinin de toplumun en geniş kesimlerini kapsadığını ekledi.

Hamza Yalçın Türkiye solunun Alevi kesimine, Kürt kesimine ve Dersim kesimine sıkıştığını belirtirken 1990 sonrasında ülkemizde yoğunlaşan ulusal kimlik tartışmasına da yeni bir boyut kazandırılması gerektiğini savundu. Yalçın Türkiye solu, etnik ve dinsel kimliklerin birbirine karşı değil birbirleriyle yani karşılıklı saygı ve sevgi temelinde şekilleneceği bir kimlik stratejisini savunmalıdır dedi. Bu noktada Türkiye solunda Türk kimliğini dışlayan ezilen ulus milliyetçisi eğilimlerin yoğun olmasına dikkat çekti. Türkiye solu içinde ezilen ulusların ve milliyetlerin kimliğine ve gerçekliğine karşı saygı ve sempati varken çoğunluğu oluşturan Türklerin kimliğine karşı bazı sol kesimlerde ayrımcılık yapıldığını bunun da Türkiye solunu Türklerden tecrit etmeye çalışan faşizmin işine yaradığı belirtildi.

Türkiye solu bireycilik ve grupçuluk nedeniyle örgütsüzdür, diyen Yalçın, “Solda yeni bir kültür yaratmalıyız” dedi.

Yalçın solda birlik için öncelikle farklı eğilimlerden ve gruplardan gelen devrimcilerin birbirlerini mahkum etmeye değil anlamaya yoğunlaşmalarını savundu.

Yalçın son olarak, ifade ettiği görüşler üzerinden bir Eğitim ve Dayanışma Hareketi örgütlemek istediklerini ve EDH’ni en kısa sürede toplumun ilerici kesimleri buluşturarak onlarla beraber yol yürümek için uğraştıklarını aktardı. Birbirimize karşı rekabetçi ve gösterişçi örgütler değil ezenlere karşı ve devrimci amaçlarımız için gerçek örgütler kurmalıyız, solda bütün devrimci hareketler için ortak olan alanları birlikte büyütmeye yoğunlaşmalı, farklı örgütlerin birbirini engel değil olanak göreceği koşulları yaratmalıyız, şeklinde konuşan Yalçın bu konuda bazı somut önerilerde bulundu. Yalçın solda birlik için ilk adımın gruplar arasında kalıcı bir alternatif iletişim kurmak olabileceğini söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren programa izleyiciler de soruları ile dahil oldu ve canlı geçen bir program oldu.

Programın tamamını şu adresler üzerinden izleyebilirsiniz:

Facebook linki:

https://www.facebook.com/TvKomun/videos/371166054330715/

YouTube linki:

https://youtu.be/GWTtX0RhZXI

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.