Sağlık çalışanı olan sendika yöneticisi koronavirüs endişesiyle hastaneye başvurunca, hekim tarafından hakaretlerle geri çevrildi

0
421

SES Şişli Şubesi, İstinye Devlet Hastanesinde çalışan ve Şube Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri olan Davut Ak, COVID-19 endişesi ile hastaneye başvurunca; Vedat G. isimli hekim tarafından hakarete uğrayarak geri çevrildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi, İstinye Devlet Hastanesinde çalışan ve Şube Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri olan Davut Ak, COVID-19 endişesiyle hastaneye başvurduğunu ancak karşılaştığı Vedat G. isimli hekimin kendisini argo ifadelerle geri çevirdiğini aktaran bir basın metni yayımladı.

Ak tarafından yayınlanan basın metninde şu ifadeler yer aldı: “8 Ağustos günü Davut arkadaşımız, uzun süreli ishal, aşırı yorgunluk, nefes darlığı ve baş ağrısı gibi şikayetlerle çalıştığı İstinye Devlet Hastanesi acil servisine gider. Bir sağlık çalışanı olarak arkadaşımız, COVID endişesi taşıdığını, kendisinin ve temasta bulunacağı hastane personelinin ve hastaların sağlık güvenliği için test vermek istediğini paylaşır. Arkadaşımızın bu talebini geri çeviren acil servis hekimlerinden Vedat G, test isteme yetkisinin kendisine ait olduğunu, ancak canı isterse bunu talep edebileceğini, argo ifadelerle kendilerinde yeteri kadar kitin bulunmadığını iddia eder. Davut Ak sağlık emekçilerinden düzenli olarak test alınmasının bir gereklilik olduğunu, kendisinin rutin bir gereksinimden de öte taşıdığı semptomlar dolayısıyla müracaat ettiğini belirtse de Vedat G tarafından muayene edilmek yerine azarlamalara maruz kalıp, odaya bile alınmaz. Yönetici arkadaşımız ancak saatler sonrasında gelen yeni bir hekim tarafından muayene edilerek testini verir. Daha vahimi; yurtdışına çıkış yapmak üzere belirli bir para ödeyerek test yaptıran insanlar altı 8 saat aralığında sonuçlarını alırken, sağlık çalışanı arkadaşımız test sonuçlarını ancak 72 saate yakın bir zamanda alabilmiş ve o esnada çalışmaya devam etmiştir. Nisan ayında kronik hastalığı olan bir sağlık emekçisinin idari izinlere rağmen zorla çalıştırılması sonucunda ölümüyle ismi gündeme gelen İstinye Devlet Hastanesi’nde böylesi ağır ihlallerin sürmesi manidardır.

Buradan hareketle ilgili Tabip Odasının, hastanın temel yaşam hakkını tehlikeye düşüren ve bilimsel kriterler yerine fevri bir tutumla hareket eden Vedat G. hakkında gerekli işlemi başlatmasını, Sağlık Bakanlığı’nı da etkili bir soruşturma yürüterek adı geçen kişi hakkında ilgili yaptırımları uygulamasını ve sağlık emekçilerine düzenli testlerin gerçekleştirilebileceği  olanakları sağlamasını bekliyoruz.”

Kaynak: sendika63. org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.