Pazar, Ocak 23, 2022
Ana Sayfa Etiketler Lenin

Etiket: Lenin

Socialismo o Muerte – II

Selçuk Şahin Polat TEK ÜLKEDE SOSYALİZMİN İNŞASI Konuya, liderlerin görüşlerine göz atarak girebiliriz. K. Marx: “Sorun Fransa’da çözülemez, fakat devrim Fransa’da başlar. Bu devrim hiçbir şekilde ulusal sınırlar içinde tamamlanamaz” (1) derken, Engels, 1893 tarihli Paul Lafargue’ye yazdığı mektupta şöyle diyor:

104.YILDÖNÜMÜNDE YENİ EKİM’LER İÇİN

Ziya Ulusoy 1. emperyalist paylaşım savaşı sonucu ağırlaşan kriz ve oluşan devrimci durum koşullarında Çarlık’ı yıkan Şubat  devrimini, yeni bir devrimle, sosyalist devrimle taçlandıran devrim. Dahası, şovenizme karşı kararlılığını savaş koşullarında da sürdürmeyi başaran Bolşevik partisinin, barış, toprak ve politik özgürlük taleplerini koruyarak sosyalist devrim şiarıyla zafere yürüdüğü devrim.

Komünist Manifesto 173 yaşında: Bir ‘hayalet’ dolaşıyor

Komünist Manifesto, bundan tam 173 yıl önce bugün ilk kez yayımlandı. Yazarları Karl Marks ve Friedrich Engels, hacmi küçük fakat etkisi oldukça büyük olan bu eseri insanlığın eşitlik ve özgürlük mücadelesine kazandırdılar. Bilimsel komünizmin en önemli program belgelerinden birisi olarak bilinen Komünist Manifesto hakkında Lenin, "Bu küçük kitapçığın ağırlığı pek çok cilde denktir....

62’nci yılında Küba Devrimi kutlu olsun

İnan Kaloğulları Fidel Kastro Küba Devrimi’nin 1868 yılındaki ilk bağımsızlık savaşı ile başladığını belirtir. Kübalı liderler 1 Ocak 1959 yılında gerçekleşen devrimin köklerini köleliğe karşı verilen o mücadeleye dayandırıyorlar. Küba o yıllarda yarım milyon ile bir milyon arasında nüfusa sahip işgal edilmiş bir ülkedir. İnsanların yaklaşık üç yüz bini köle olarak çalıştırılırlar. O yıllarda...

103’üncü yıldönümünde Ekim Devrimi

Hamza Yalçın 1917’de Rusya’da gerçekleşen Sosyalist Devrim insanlık tarihinde çok büyük değişikliklere yol açtı. Tarih, eski Rusya takvimi ile Ekim ayına, bugünkü takvim ile 7-8 Kasım’a denk geliyordu. Kapitalist sömürü düzeni temellerinden sarsıldı. Avrupa, ABD ve kapitalist ülkelerin işçileri; Asya’nın, Afrika’nın, Latin Amerika’nın ezilen halkları dünyayı değiştirmek amacıyla ayağa kalktılar. İlk başarılı anti-emperyalist savaş...

Lenin, Komün ve Görevlerimiz

Devrim Akdeniz Komün, TDK’nın sitesinde “Beraber çalışıp geliri paylaşmak üzere bir araya gelen topluluk” olarak tarifleniyor. Türk Dil Kurumu dahi, görüleceği üzere kelimenin birliktelik ve paylaşım yönüne işaret ediyor. Bazı kaynaklar bu kelimeyi kapalı toplum olarak ifade etse de, ifade edilen kapalılığın sosyal bir kapalılık olmadığı da vurgulanmıştır. Kapalılık, ortak değerler noktasındadır. Ayrıca kelimenin etimolojik olarak...

ÖNCÜ ÖRGÜT ÜZERİNE 

Hamza Yalçın Bu yazıda önce devrimci örgütün mücadele açısından anlamına ve önemine değinilecek. Sonra da  kurumlaşmış bir yapı olarak örgütün içinde en kritik gördüğümüz özellikler tartışılacak. Ünlü fizikçi Arşimet’in “Bana bir kaldıraç verin dünyayı yerinden oynatayım” dediği söylenir. Daha sonra devrimciler bu düşünce ile devrimci örgüt arasında bağ kurmuşlardır. Marksist hareketin...

Ekim Devrimi 101 Yıl Sonra

Bu yazıda Ekim Devrimi’nin tarihsel başarı ve başarısızlıklarını, zaaflarını tartışacak ve buradan günümüze bakacağız. Nazım Hikmet’in "Yirminci Asra Dair" adlı ünlü şiiri 1900’lü yılların sosyalizm lehine sonuçlanacağına çok güçlü bir inancı ifade ediyordu. Şiirde şimdi yatıp yüz yıl sonra kesin gelecek olan güzel dünya için uyanmak  şeklimdeki kaytarıcı fanteziyle  o dünyanın kurulması için mücadele etmek devrimci tutumu yan yana getiriliyordu....

İŞÇİLERİN VE DEVRİMCİLERİN EYLEM KILAVUZU 150 YAŞINDA

A. Çağrı Gökçek İşçi sınıfının, ezilenlerin ve devrimcilerin eylem kılavuzu Das Kapital, ilk cildinin yayınlandığı tarih olan 1867 yılından 2017’ye kadar güncelliğini ve değerini koruyabilen nadir eserlerden bir tanesidir. Bu durumu ortaya çıkaran sebepleri Kapital’in işçi sınıfı ve devrimciler açısından ne tür anlamlar ifade ettiği sorusuyla yanıtlandırmak mümkündür. İşçi Sınıfının Kurtuluşu Mümkün! Kapital’i Marx’ın düşünce sisteminin zirve noktası olarak görebiliriz. Hayatı döneminde...

Candan Badem: Ekim Devrimi bize ilham kaynağı olmaya devam ediyor

Ekim Devrimi'nin 100 yılı nedeniyle Marksist tarihçi Doç. Dr. Candan Badem ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi yayınlıyoruz: ODAK: Ekim Devrimi’nin 100. yılı içerisindeyiz. 20. yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri olarak kabul gören Bolşevik Devrimi’ni bugün önemli kılan sebepler nelerdir? Candan Badem: Ekim Devrimi’ni bugün önemli kılan en önemli sebep kapitalizmin insanlığa refah, eşitlik, özgürlük ve barış getirmeyeceğinin ve çözümün sosyalizmde olduğu gerçeğinin bugün...

KÖŞE YAZILARI